S*Yrhättan's Helig Birma

Kattuppfödare i Västernorrland

Våra Katter > S*Cosmonova’s Figaro ♂ > Parningar > År 2015

Hona: S*Laudabili’s Fiolina SBI aMaddePresentationBild03

Utställningstitel: Internationell Champion

Hemsida: S*Yrhättan’s Helig Birma

Kull född: 2015-04-05

S*Yrhättan’s Luna ♀ SBI a

S*Yrhättan’s Lurv ♂ SBI n

LunaPresentationBild01 LurvPresentationBild01

Hona: Tempelkattens Alba SBI aYraPresentationBild2

Utställningstitel: Internationell Champion

Hemsida: S*Yrhättan’s Helig Birma

Kull född: 2015-04-06

S*Yrhättan’s Makoto ♂ SBI n

S*Yrhättan’s Manami ♀ SBI n

S*Yrhättan’s Maru ♂ SBI a

S*Yrhättan’s Miku ♀ SBI a

S*Yrhättan’s Mirai ♀ SBI n

MakotoPresentationBild01 ManamiPresentationBild01
MaruPresentationBild01 MikuPresentationBild01 MiraiPresentationBild01

Hona: Tempelkattens Alba SBI aYraPresentationBild2

Utställningstitel: Internationell Champion

Hemsida: S*Yrhättan’s Helig Birma

Kull född: 2015-07-20

S*Yrhättan’s Nalle ♂ SBI a

S*Yrhättan’s Nicke ♂ SBI n

S*Yrhättan’s Ninja ♀ SBI a

S*Yrhättan’s Nox ♂ SBI n

NallePresentationBild01 NickePresentationBild01
NinjaPresentationBild01 NoxPresentationBild01

Hona: S*Laudabili’s Fiolina SBI aMaddePresentationBild03

Utställningstitel: Internationell Champion

Hemsida: S*Yrhättan’s Helig Birma

Kull född: 2015-07-25

S*Yrhättan’s Otis ♂ SBI a

OtisPresentationBild01